Minkkinen - Minkkilä - Mink

Sukunimiprojekti Minkkinen-Minkkilä-Mink avattiin helmikuussa 2018 ja lisää tietoa projektista löytyy sen nettisivuilta https://www.familytreedna.com/groups/minkkinensurnameproject/about/background

Minkkinen sukunimiprojekti on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita selvittämään omia sukujuuriaan DNA-testien ja perinteisen sukututkimuksen avulla. Projektin avulla pyrimme löytämään vastaukset kysymyksiin mistä Minkkiset ovat tulleet ja ovatko eri puolella Suomea asuvat Minkkiset sukua toisilleen. Haluamme myös selvittää koska ja missä ensimmäiset Minkkinen -sukunimenkantajat ovat eläneet ja miten sukuhaarat ovat kehittyneet. Sukunimiprojektia hallinnoivat Eeva Kemppainen eeva.k.kemppainen(@)gmail.com ja Maritta Minkkinen maritta.minkkinen(@)pp.inet.fi


Geneettinen sukututkimus

(lähteenä tekstissä ja kuvassa wikipedia)

Geneettinen sukututkimus eli geneettinen genealogia tarkoittaa oman tai jonkun muun henkilön sukulaisten keskinäisten (biologisten) sukulaisuussuhteiden ja suvun vaiheiden tutkimista hyödyntämällä DNA-testejä yhdessä perinteisen sukututkimuksen ja historiallisten lähteiden kanssa. DNA-jaksoja vertailemalla voidaan arvioida mm. yksilöiden sukulaisuussuhteita ja viimeisimmän yhteisen esivanhemman elinajankohtaa. Ihmisryhmien välisten geenivertailujen kautta voidaan selvittää kansojen välisiä sukulaisuussuhteita, alkuperää ja muuttoliikkeitä pitkien aikojen takaa. Autosomaalisen DNA:n tutkimisella voidaan myös määrittää yksilön etnistä taustaa.

Historia
Geneettinen sukututkimus on nykyaikainen tutkimuksen ala, joka sai alkunsa ihmisen genomin eli perimän selvittämisen myötä. Vuodesta 1999 alkaen kuluttajat ovat voineet teettää DNA-tutkimuksen itsestään lähettämällä näytteensä tutkittavaksi palveluntarjoajalle ja vertaamalla sitten omia testituloksiaan muiden testattujen tuloksiin. Näytteenä käytetään elävältä ihmiseltä otettua poskisolunäytettä tai sylkinäytettä

Tutkimuksen tavoitteet

Yleisimmät geneettisen sukututkimuksen testit ovat Y-kromosomista tehtävä Y-DNA-testi eli isälinjan tutkimus, mtDNA-testi eli äitilinjan tutkimus, sekä autosomaalisen DNA:n tutkimus. DNA-testillä voidaan selvittää muun muassa kahden yksilön keskinäistä sukulaisuutta saman sukunimen kantajien keskinäistä sukulaisuutta, yksilön isä- tai äitilinjaa, yksilön biomaantieteellistä ja etnistä taustaa, kansojen muuttoliikkeitä ja geneettistä historiaa.

Y-DNA:n tutkimus
Y-DNA-testissä tutkitaan henkilön isälinjaa hänen Y-kromosominsa perusteella. Y-kromosomin DNA periytyy isältä pojalle lähes muuttumattomana, joten miehet, joilla on lähes identtinen Y-DNA, on yhteinen isälinjainen esi-isä. Miehet jaetaan Y-kromosomin SNPien perusteella luokiteltuihin haploryhmiin ja STRien perusteella luokiteltuihin haplotyyppeihin. Jokaisella haploryhmällä ja haplotyypillä on yksi yhteinen biologinen kantaisä, josta kaikki ryhmän jäsenet polveutuvat biologisen isälinjan kautta. Y-kromosomeissa tapahtuneiden mutaatioita vertailemalla voidaan mahdollisesti päätellä sukulinjojen erkaantumisen ajankohtia ja ajallisia järjestyksiä.

mtDNA:n tutkimus
mtDNA-testissä tutkitaan äitilinjaa mitokondrion DNA:n kautta. Mitokondrion DNA periytyy biologiselta äidiltä lähes muuttumattomana kaikille äitilinjaisille jälkeläisille, niin pojille kuin tyttärillekin. mtDNA-testi ei anna yhtä tarkkoja tuloksia kuin Y-DNA-testi, sillä mutaatioita tapahtuu mtDNAssa suhteellisen harvoin.

Autosomaalisen DNA:n tutkimus
Autosomaalisen DNA:n testiä käytetään sukulaisuuksien selvittämiseen sekä biologisen isän että biologisen äidin sukujen eri sukuhaaroista. Autosomaalisen DNA:n tutkiminen antaa kokonaiskuvan biologisista sukulaisista muutama sukupolvi taaksepäin. Testillä voi myös saada tietoa etnisestä taustasta. Jotkin testit antavat tutkittavan etnisyyksien osuuksia tutkitusta geeniperimästä jopa prosentin tarkkuudella, kyse  on kuitenkin vain suuntaa antavasta arviosta.

Vuonna 1999 aloittaneen yhdysvaltalaisen Family Tree DNAn geenitesti on Suomessa suosituin ja suosittelemme sen käyttämistä myös sukulaisillemme.

Perustietoa DNA-testeistä ja geneettisestä sukututkimuksesta löytyy Marja Pirttivaaran syksyllä ilmestyneestä kirjasta: Juuresi näkyvät - Geneettisen sukututkimuksen ABC

Ohjeita ViitasaariDNA-projektiin liittyneille


FamilyTreeDNA:n (FTDNA) alla toimiva ViitasaariDNA-projekti on selvityksessä ja sen toiminta on lakkautettu toistaiseksi. Jos olette liittyneet ViitasaariDNA-projektiin, poistukaa projektista kirjautumalla FTDNA:n sivuille ja valitsemalla yläpalkista Projects -> Manage my projects -> klikkaa ViitasaariDNA-projektin kohdalla Leave Project -> Syyksi voi laittaa esim. X -> ja lopuksi klikkaa Submit.

Projektit joihin kuulutte näkyvät FTDNA:n etusivulla vasemmalla Projects -otsikon alla.

ViitasaariDNA-projektista poistumisen jälkeen liittykää Suomi Finland DNA-projektiin, joka on suomalaisten DNA-testattujen yhteinen projekti. Sen alta löytyy tietoa DNA-testauksesta, tuloksista ja projektilla on myös omat Facebook-sivut (suljettu ryhmä, johon voi liittyä kun on ottanut DNA-testin).

Projektiin liittyminen tapahtuu valitsemalla yläpalkista Projects -> Join to project
-> valitse projekti johon haluat liittyä (projektin saa esille kirjoittamalla hakukenttään Suomi Finland) ja klikkaa Join

Jos ette ole saaneet testin välittäjältä salasanoja tai testituloksia, ottaa yhteyttä Sari Heimoseen dnaviena@gmail.com tai Marja Pirttivaaraan marja.pirttivaara@gmail.com

Kaikkien N-haploryhmään kuuluvien miesten kannattaa liittyä myösY-DNA I1 Suomi- ja North Eurasia -projekteihin. I1-projekti on suomalainen ja nimestään huolimatta pitää sisällään myös suomalaiset N-haploryhmää edustavat miehet. Myös näiden projektien alta löytyy tietoa kyseisistä ryhmistä, keskustelupalsta sekä testituloksien ryhmittelyn.

Projektiin liittyminen tapahtuu valitsemalla yläpalkista Projects -> Join to project -> valitse projekti johon haluat liittyä ja klikkaa Join.
I1 -projekti löytyy otsikon 'Y-DNA Haplogroup Projects' alta kohdasta I ja North Eurasia -projekti saman otsikon alta kohdasta N.

Projektien sivuille pääsee klikkaamalla projektin nimeä FTDNA:n etusivulla (projektit löytyvät Projects -otsikon alta sivun vasemmasta reunasta). Testitulosten ryhmittelyt ja vertailut löytyvät kohdasta DNA Results.

Tarkistakaa samalla FTDNA:n sivuilla oleva sähköpostiosoite ja korjatkaa tarvittaessa ViitasaariDNA:n sähköpostiosoitteen tilalle oma sähköpostiosoite.
Sähköpostiosoite löytyy kohdasta Manage Personal Information (etusivun vasen laita) -> klikkaa Contact Information -> korjaa tarvittaessa sähköpostiosoite ja tallenna. Varmista, että sähköpostiosoite on aktiivinen eli sähköpostiosoitteen edessä olevassa ruudussa on "täppä."