Suvun historian arkistointi


Minkkisten sukuseuralle avataan talvella 2018 oma arkisto Kansallisarkistoon Jyväskylässä. Tarkoituksena on kerätä tietoa suvun historiasta säilytettäviksi seuraaville sukupolville (henkilötarinat, vanhat valokuvat jne.). Voimme antaa myös tutkijoille mahdollisuuden tutustua arkistoomme.

Alla on ohjeet vanhojen valokuvien ja kirjallisen materiaalin toimittamisesta sukuarkistoon:

A. Vanhojen valokuvien lahjoitus sukuseuralle

Lahjoitetut kuvat skannataan ja julkaistaan Minkkisten sukuseuran sivuilla (kuvia voidaan myös julkaista Minkkisten sukuseuran lehdessä).
Kun lahjoitat valokuvia sukuseuralle, kerro nimesi, kuvissa olevien henkilöiden nimet sekä missä ja koska kuvat on otettu. Kuvien taakse voi laittaa numeron ja paperille listan em. asioista. Otamme vastaan myös kuvia, joiden henkilöitä ei enää tunnisteta. Voimme yrittää yhdessä selvittää keitä kuvissa on ja milloin ne on otettu. Myös haalistuneet ja muuten vialliset kuvat käyvät.

B. Vanhojen valokuvien lainaaminen skannattavaksi

Kuvat skannataan ja julkaistaan Minkkisten sukuseuran sivuilla ja kuvia voidaan myös julkaista Minkkisten sukuseruran lehdessä. Alkuperäiset kuvat palautetaan omistajalle skannauksen jälkeen. Kun lähetät kuvia skannattavaksi ilmoita nimesi ja palautusosoite, kuvissa olevien henkilöiden nimet sekä missä ja koska kuvat on otettu. Kuvien taakse voi laittaa numeron ja paperille listan em. asioista. Otamme vastaan myös kuvia, joiden henkilöitä ei enää tunnisteta. Voimme yrittää yhdessä selvittää keitä kuvissa on ja milloin ne on otettu. Myös haalistuneet ja muuten viottuneet kuvat käyvät.

C. Skannatut vanhat valokuvat

Kuvia otetaan vastaan myös sähköisessä muodossa. Skannaus kannattaa tehdä mahdollisimman suurella tarkkuudella ja .tiff -muodossa.

D. Kirjoitukset ja muu kirjallinen materiaali

Kirjoituksia otetaan vastaan samoilla periaatteilla kuin valokuvia. Kirjoituksia voidaan julkaista Minkkisten sukuseuran sivuilla tai Minkkiset-lehdessä.

Tarkemmat toimitusohjeet saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen arkisto@minkkistensukuseura.fi tai kysymällä sukuneuvoston jäseniltä.